Eu-kontroll


Periodisk kjøretøykontroll / EU-kontroll

Med virkning fra 1/1-1998 skal samtlige personbiler inn til teknisk kontroll hvert annet år. Regelen gjelder for biler som er 4 år eller eldre.

eu-kontroll trondheim
eu-kontroll trondheim

Pris Eu-kontroll: 642,-

Pris etterkontroll: 300,-

Ta service samtidig som EU-kontroll og få 50% på EU-kontrollen!

Fra høsten 2009 vil du ikke få brev om EU-kontrollen i posten fra Statens Vegvesen som tidligere, bileier er selv ansvarlig for å bestille time til kontroll.

Sjekk når her

I 2010 er det biler registrert i et år som ender med partall (dvs. 1998, 1996, 1994 osv. ned til og med 1960) som skal kontrolleres. De som er registrert i et år som ender på oddetall (dvs. 1997, 1995, 1993 osv. ned til og med 1961) skal kontrolleres i oddetall-år, (2009, 2011 osv.).
Siste siffer i bilens registreringsnummer avgjør hvilken måned bilen skal kontrolleres:
1 = januar, 2 = februar, 3 = mars, 4 = april, 5 = mai, 6 = juni, 7 = november, 8 = august, 9 = september, 0 = oktober.

Kontrollen sier kun noe om miljø og sikkerhet i kontrolløyeblikket. Den omfatter ikke test eller inspeksjon av driftsikkerhet, som motor, drivverk eller clutch.

Bestill EU-kontroll hos oss nå


Bestill Eu-kontroll